09:52 21 ژانویه 2021
 • اتمام باشکوه ساخت و ساز یک شهر جدید در کره شمالی
 • مراسم باشکوه ساخت و ساز یک شهر جدید در کره شمالی
شهر Samjiyon
 • مراسم باشکوه ساخت و ساز یک شهر جدید در کره شمالی
شهر Samjiyon
 • مراسم باشکوه ساخت و ساز یک شهر جدید در کره شمالی
شهر Samjiyon
 • مراسم باشکوه ساخت و ساز یک شهر جدید در کره شمالی
شهر Samjiyon
 • مراسم باشکوه ساخت و ساز یک شهر جدید در کره شمالی
شهر Samjiyon
 • مراسم باشکوه ساخت و ساز یک شهر جدید در کره شمالی
شهر Samjiyon
 • مراسم باشکوه ساخت و ساز یک شهر جدید در کره شمالی
شهر Samjiyon
 • مراسم باشکوه ساخت و ساز یک شهر جدید در کره شمالی
شهر Samjiyon
 • مراسم باشکوه ساخت و ساز یک شهر جدید در کره شمالی
شهر Samjiyon
© REUTERS / KCNA
مراسم باشکوه ساخت و ساز یک شهر جدید در کره شمالی
شهر Samjiyon .

در کره شمالی ساخت یک شهر جدید طی مراسم باشکوهی به پایان رسید.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از مراسم اتمام ساخت و ساز یک شهر جدید در کره شمالی جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر