• پرواز جنگنده‌ها از فاصله یک وجبی
جنگنده از گروه خلبانان «ویتیاز روسی» روسیه
 • تماشای پرواز جنگنده‌ها از فاصله یک وجبی
جنگنده نسل پنجم میگ-29 کا
 • تماشای پرواز جنگنده‌ها از فاصله یک وجبی
جنگنده نسل پنجم میگ-29
 • تماشای پرواز جنگنده‌ها از فاصله یک وجبی
جنگنده نسل پنجم میگ- 29 و جنگنده سو-27
 • تماشای پرواز جنگنده‌ها از فاصله یک وجبی
جنگنده نسل 4++ میگ- 35
 • تماشای پرواز جنگنده‌ها از فاصله یک وجبی
جنگنده سو-57
 • تماشای پرواز جنگنده‌ها از فاصله یک وجبی
بمب‌افکن میگ-27 ام
 • تماشای پرواز جنگنده‌ها از فاصله یک وجبی
 • تماشای پرواز جنگنده‌ها از فاصله یک وجبی
جنگنده نسل پنجم میگ-29 کا
 • تماشای پرواز جنگنده‌ها از فاصله یک وجبی
جنگنده نسل 4+ سو -30
 • تماشای پرواز جنگنده‌ها از فاصله یک وجبی
هواپیمای جنگی - آموزشی یاک-130
 • تماشای پرواز جنگنده‌ها از فاصله یک وجبی
جنگنده سو -27
پرواز جنگنده‌ها از فاصله یک وجبی
جنگنده از گروه خلبانان «ویتیاز روسی» روسیه
.

به تماشای پرواز اعجاب آور جنگنده‌های روسی می‌نشینیم.

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از پرواز جنگنده های روسی مورد توجه شما قرار داده می شود.

این عکس ها توسط پاول نویکوف گرفته شده اند. برای تماشای عکس های بیشتر می توانید به اینستاگرام رجوع کنید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر