• میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
  • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
  • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
  • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
ورزشکاران معروف پاتیناژ روسیه،، تاتیانا ناوکا،آلینا زاگیتووا، پیتر چرنیشف،
  • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
  • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو 
آلینا زاگیتووا ورزشکار پاتیناژ
  • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
  • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
  • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
  • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
تاتیانا ناوکا و آلینا زاگیتووا ورزشکاران معروف پاتیناژ روسیه
  • میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو.

میدان اسکیت روی یخ میدان سرخ مسکو افتتاح شد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از میدان اسکیت روی یخ در مقابل فروشگاه بزرگ «گوم» در میدان سرخ مسکو جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر