14:36 07 دسامبر 2019
  • سیل در جنوب فرانسه
 Palavas-les-Flots
  • سیل در جنوب فرانسه
  • سیل در جنوب فرانسه
  • سیل در جنوب فرانسه
  • سیل در جنوب فرانسه
  • سیل در جنوب فرانسه
  • سیل در جنوب فرانسه
  • سیل در جنوب فرانسه
  • سیل در جنوب فرانسه
  • سیل در جنوب فرانسه
© AFP 2019 / Pascal Guyot
سیل در جنوب فرانسه
Palavas-les-Flots.

در جنوب فرانسه سیل بیداد می کند.

در گالری امروز تصاویری از سیل در جنوب فرانسه مورد توجه شما قرار داده می شود.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر