18:18 05 اوت 2021
  • سیل در جنوب فرانسه
 Palavas-les-Flots
  • سیل در جنوب فرانسه
  • سیل در جنوب فرانسه
  • سیل در جنوب فرانسه
  • سیل در جنوب فرانسه
  • سیل در جنوب فرانسه
  • سیل در جنوب فرانسه
  • سیل در جنوب فرانسه
  • سیل در جنوب فرانسه
  • سیل در جنوب فرانسه
© AFP 2021 / Pascal Guyot
سیل در جنوب فرانسه
Palavas-les-Flots.

در جنوب فرانسه سیل بیداد می کند.

در گالری امروز تصاویری از سیل در جنوب فرانسه مورد توجه شما قرار داده می شود.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر