09:30 26 فوریه 2020
© Photo / Pixabay/Sittichok Glomvinya
روستایی در پادشاهی بوتان

اسپوتنیک توجه شما را به زیباترین نقاط جهانگردی جهان در سال 2020 جلب می کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر