14:33 15 دسامبر 2019
  • نمایش گربه‌ای در رم ایتالیا
  • نمایش گربه‌ای در ایتالیا- گربه بنگالی
Attila, a Bengala Brown spotted
  • نمایش گربه‌ای در رم ایتالیا
  • نمایش گربه‌ای در رم ایتالیا
  • نمایش گربه‌ای در رم ایتالیا
  • نمایش گربه‌ای در رم ایتالیا
  • نمایش گربه‌ای در رم ایتالیا
  • نمایش گربه‌ای در رم ایتالیا
  • نمایش گربه‌ای در رم ایتالیا
© AP Photo / Alessandra Tarantino
نمایش گربه‌ای در رم ایتالیا
Jarret, a Sphinx cat.

در ایتالیا شو گربه‌ای برگزار شد.

در گالری امروز،دیدنی‌ترین عکس ها از شوی گربه‌ای در ایتالیا را مورد توجه شما قرار می‌دهیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر