04:34 21 سپتامبر 2020
  • منطقه گونیبسکی در جمهوری داغستان
  • مسجدی در روستای سخ منطقه گونیبسکی جمهوری داغستان
  • دره کاراداخسکی در جمهوری داغستان
  • منطقه گونیبسکی در جمهوری داغستان
  • دره کاراداخسکی در جمهوری داغستان
  • مسجدی در روستای سخ منطقه گونیبسکی جمهوری داغستان
  • منطقه گونیبسکی در جمهوری داغستان
  • مناره مسجد در روستای کارودا منطقه گونیبسکی جمهوری داغستان
  • دره کاراداخسکی در جمهوری داغستان
  • روستای سخ منطقه گونیبسکی جمهوری داغستان
© Sputnik / Denis Abramov
منطقه گونیبسکی در جمهوری داغستان

تصاویری از حال و هوای پاییز در کوه های داغستان

از شما دعوت می کنبم تا در گالری عکس اسپوتنیک این تصاویر را ببینید. 

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر