17:54 25 سپتامبر 2020
  • دود و آتش اعتراضات علیه گران شدن قیمت بنزین در ایران
  • دود و آتش اعتراضات علیه گران شدن قیمت بنزین در ایران
  • دود و آتش اعتراضات علیه گران شدن قیمت بنزین در ایران
  • اعتراضات علیه گران شدن قیمت بنزین در ایران
  • اعتراضات علیه گران شدن قیمت بنزین در ایران
  • اعتراضات علیه گران شدن قیمت بنزین در ایران
  • اعتراضات علیه گران شدن قیمت بنزین در ایران
  • دود و آتش اعتراضات در ایران
  • دود و آتش اعتراضات در ایران
  • دود و آتش اعتراضات در ایران
© AFP 2020 /
دود و آتش اعتراضات علیه گران شدن قیمت بنزین در ایران.

در ایران اعتراضات علیه گران شدن قیمت بنزین جریان دارد.

در گالری امروز توجه شما را به عکس هایی از جریان اعتراضات مردمی علیه تصمیم دولت در رابطه با گران شدن قیمت بنزین جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر