03:40 21 سپتامبر 2020
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی2019
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای 2019 دوبی
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای 2019 دوبی
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای 2019 دوبی
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای 2019 دوبی
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای 2019 دوبی
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای 2019 دوبی
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای 2019 دوبی
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای 2019 دوبی
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای 2019 دوبی
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای 2019 دوبی
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای 2019 دوبی
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای 2019 دوبی
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای 2019 دوبی
 • نمایشگاه بین‌المللی هوافضای 2019 دوبی
© AP Photo / Kamran Jebreili
نمایشگاه بین‌المللی هوافضای دوبی2019
Patrouille de France.

نمایشگاه بین‌المللی هوافضا 2019 در دوبی گشایش یافت.

در گالری امروز، جالب ترین عکس ها از کلکسیون های نمایشگاه بین المللی هوافضای 2019 دوبی مورد توجه شما قرار داده می‌شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر