13:16 15 دسامبر 2019
  • پارک های ملی چین
  • پارک های ملی چین
  • پارک های ملی چین
  • پارک های ملی چین
  • پارک های ملی چین
  • پارک های ملی چین
  • پارک های ملی چین
  • پارک های ملی چین
  • پارک های ملی چین
  • پارک های ملی چین
© AP Photo / Ng Han Guan
پارک های ملی چین
Wuyishan in eastern China's Fujian.

با هم به تماشای پارک های ملی چین از نگاه تصویر می‌نشینیم.

در گالری امروز، توجه شما را به جالبترین عکس ها از پارک‌های ملی چین جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر