09:01 18 ژانویه 2020
 • Неделя моды в Таджикистане
 • Неделя моды в Таджикистане
 • مراحل آماده سازی هفته مد در دوشنبه
 • Неделя моды в Таджикистане
 • Неделя моды в Таджикистане
 • Неделя моды в Таджикистане
 • Неделя моды в Таджикистане
 • Неделя моды в Таджикистане
 • Неделя моды в Таджикистане
 • Неделя моды в Таджикистане
 • Неделя моды в Таджикистане
 • Неделя моды в Таджикистане
 • Неделя моды в Таджикистане
Amir Isaev
مراحل آماده سازی هفته مد در دوشنبه

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از هفته مد در دوشنبه پایتخت تاجیکستان جلب می کند.

 

 

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر