12:34 26 ژانویه 2020
 • فستیوال پرواز فانوس های آتشین در میانمار 
Tazaungdaing Lighting Festival
 • فستیوال پرواز فانوس های آتشین در میانمار 
Tazaungdaing Lighting Festival
 • فستیوال پرواز فانوس های آتشین در میانمار 
Tazaungdaing Lighting Festival
 • فستیوال پرواز فانوس های آتشین در میانمار 
Tazaungdaing Lighting Festival
 • فستیوال پرواز فانوس های آتشین در میانمار 
Tazaungdaing Lighting Festival
 • فستیوال پرواز فانوس های آتشین در میانمار 
Tazaungdaing Lighting Festival
 • فستیوال پرواز فانوس های آتشین در میانمار 
Tazaungdaing Lighting Festival
 • فستیوال پرواز فانوس های آتشین در میانمار 
Tazaungdaing Lighting Festival
 • فستیوال پرواز فانوس های آتشین در میانمار 
Tazaungdaing Lighting Festival
 • فستیوال پرواز فانوس های آتشین در میانمار 
Tazaungdaing Lighting Festival
 • فستیوال پرواز فانوس های آتشین در میانمار 
Tazaungdaing Lighting Festival
 • فستیوال پرواز فانوس های آتشین در میانمار 
Tazaungdaing Lighting Festival
 • فستیوال پرواز فانوس های آتشین در میانمار 
Tazaungdaing Lighting Festival
 • فستیوال پرواز فانوس های آتشین در میانمار 
Tazaungdaing Lighting Festival
 • فستیوال پرواز فانوس های آتشین در میانمار 
Tazaungdaing Lighting Festival
© AFP 2019 / Ye Aung Thu
فستیوال پرواز فانوس های آتشین در میانمار
Tazaungdaing Lighting Festival.

در میانمار، فستیوال پرواز فانوس های آتشین برگزار شد.

در گالری امروز از شما دعوت می‌کنیم به تماشای جالب ترین عکس ها از فستیوال پرواز فانوس های نورانی در میانمار بنشینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر