11:00 31 اکتبر 2020
 • تظاهرات در تهران به مناسبت چهلمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا
 • تظاهرات در تهران به مناسبت چهلمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا
 • تظاهرات در تهران به مناسبت چهلمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا
 • شرکت‌کنندگان تظاهرات تهران به مناسبت چهلمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا
 • شرکت‌کنندگان تظاهرات تهران به مناسبت چهلمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا
 • شرکت‌کنندگان تظاهرات تهران به مناسبت چهلمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا
 • شرکت‌کنندگان تظاهرات تهران به مناسبت چهلمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا
 • شرکت‌کنندگان تظاهرات تهران به مناسبت چهلمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا
 • شرکت‌کنندگان تظاهرات تهران به مناسبت چهلمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا
 • شرکت‌کنندگان تظاهرات تهران به مناسبت چهلمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا
 • شرکت‌کنندگان تظاهرات تهران به مناسبت چهلمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا
 • شرکت‌کنندگان تظاهرات تهران به مناسبت چهلمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا
 • شرکت‌کنندگان تظاهرات تهران به مناسبت چهلمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا
 • شرکت‌کنندگان تظاهرات تهران به مناسبت چهلمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا
 • شرکت‌کنندگان تظاهرات تهران به مناسبت چهلمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا
© Sputnik / Mazyar Asadi
تظاهرات در تهران به مناسبت چهلمین سالگرد تصرف سفارت آمریکا.

در تهران به مناسبت 40-مین سالگرد تسخیر سفارت آمریکا تظاهراتی برگزار شد.

در گالری امروز توجه شما را به عکس‌هایی از تظاهرات تهران به مناسبت 40 - مین سالروز تسخیر سفارت آمریکا جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر