02:59 19 نوامبر 2019
© Photo / Alexander Andreev
یالتای زیبا

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویر زیبایی از شهرهای مختلف کریمه از یالتا تا آلوشتا جلب می کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر