03:27 06 ژوئیه 2020
  • کشف جواهرات سکاها در کریمه
© Photo / Alexander Andreev
یالتای زیبا

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویر زیبایی از شهرهای مختلف کریمه از یالتا تا آلوشتا جلب می کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر