14:15 18 نوامبر 2019
 • نمایشگاه پارک مجسمه‌های یخی در سوچی روسیه
 • نمایشگاه پارک مجسمه‌های یخی در سوچی روسیه
 • نمایشگاه پارک مجسمه‌های یخی در سوچی روسیه
 Iceberg, in Sochi, Russia.
 • نمایشگاه پارک مجسمه‌های یخی در سوچی روسیه
 Iceberg, in Sochi, Russia.
 • نمایشگاه پارک مجسمه‌های یخی در سوچی روسیه
 Iceberg, in Sochi, Russia.
 • نمایشگاه پارک مجسمه‌های یخی در سوچی روسیه
 Iceberg, in Sochi, Russia.
 • نمایشگاه پارک مجسمه‌های یخی در سوچی روسیه
 Iceberg, in Sochi, Russia
 • نمایشگاه پارک مجسمه‌های یخی در سوچی روسیه
 Iceberg, in Sochi, Russia
 • نمایشگاه پارک مجسمه‌های یخی در سوچی روسیه
 Iceberg, in Sochi, Russia
 • نمایشگاه پارک مجسمه‌های یخی در سوچی روسیه
 Iceberg, in Sochi, Russia
 • نمایشگاه پارک مجسمه‌های یخی در سوچی روسیه
 Iceberg, in Sochi, Russia
© Sputnik / Artur Lebedev
نمایشگاه پارک مجسمه‌های یخی در سوچی روسیه.

گردشی در پارک مجسمه های یخی در سوچی می‌کنیم.

در گالری امروز جالب‌ترین عکس ها از نمایشگاه «پارک مجسمه‌های یخی» در سوچی تقدیم می‌شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر