17:10 03 اوت 2020
 • اعتراضات گسترده ضد دولتی در عراق به روایت تصویر
 • اعتراضات گسترده ضد دولتی در عراق به روایت تصویر
 • اعتراضات گسترده ضد دولتی در عراق به روایت تصویر
 • اعتراضات گسترده ضد دولتی در عراق به روایت تصویر
 • اعتراضات گسترده ضد دولتی در عراق به روایت تصویر
 • اعتراضات گسترده ضد دولتی در عراق به روایت تصویر
 • اعتراضات گسترده ضد دولتی در عراق به روایت تصویر
 • اعتراضات گسترده ضد دولتی در عراق به روایت تصویر
 • اعتراضات گسترده ضد دولتی در عراق به روایت تصویر
 • اعتراضات گسترده ضد دولتی در عراق به روایت تصویر
 • اعتراضات گسترده ضد دولتی در عراق به روایت تصویر
 • اعتراضات گسترده ضد دولتی در عراق به روایت تصویر
 • اعتراضات گسترده ضد دولتی در عراق به روایت تصویر
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
اعتراضات گسترده ضد دولتی در عراق به روایت تصویر .

صحنه هایی از اعتراضات گسترده ضد دولتی در عراق مورد توجه شما قرار می گیرد.

در گالری امروز اعتراضات گسترده ضد دولتی در عراق به روایت تصویر مورد توجه شما قرار داده می شود.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر