09:56 19 فوریه 2020
 • Вид на гору Арарат и город Ереван.
 • Молодой художник рисует монастырь Гегард в Котайкской области Армении.
 • Верующий в монастыре Гегард в Котайкской области Армении.
 • Верующий в монастыре Гегард в Котайкской области Армении
 • Монастырь Татев в Сюникской области Армении
 • Священнослужитель в монастыре Татев в Сюникской области Армении
 • Туристы на территории монастыря Татев в Сюникской области Армении
 • Туристы близ канатной дороги Крылья Татева в Армении.
 • Мегалитический комплекс Караундж находится на юге Армении, вблизи города Сисиан.
 • Шакинский водопад в Армении.
 • Отара овец идет к пастбищу по одной из улиц деревни близ озера Севан в Армении.
 • Озеро Севан в Армении.
 • Лодка на озере Севан в Армении.
 • Туристы на территории монастыря Севанаванк
 • Монастырь Севанаванк на северо-западном побережье озера Севан в Гехаркуникской области Армении.
 • Человек прогуливается по проселку близ озера Севан в Армении.
 • На одной из улиц города Дилижан в Армении.
 • Местный житель на одной из улиц города Дилижан в Армении.
 • Армянский монастырь Агарцин, расположенный в Тавушской области Армении.
 • Ребенок в монастыре Агарцин
 • Армянский монастырь Агарцин, расположенный в Тавушской области Армении.
 • Девушка на территории архитектурно-монументального комплекса Каскад в Ереване.
 • Вид на ночной Ереван с архитектурно-монументального комплекса Каскад.
© Sputnik / Владимир Астапкович
کوه آرارات در ایروان

اسپوتنیک توجه شما را به عکس های زیبایی از ارمنستان در فصل پاییز جلب می کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر