09:48 19 فوریه 2020
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح اسلاوا زایتسوا «مسکو و مسکویی ها» در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو
 • مدل قبل از آغاز شو در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح نادژدا یوسوپوا در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح اسلاوا زایتسوا «مسکو و مسکویی ها» در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح اسلاوا زایتسوا «مسکو و مسکویی ها» در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح آلنا اخمادولینا در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح اسلاوا زایتسوا «مسکو و مسکویی ها» در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح نادژدا یوسوپوا در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو
 • بازدیدکنندگان در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو
 • مدل در حال نمایش کلکسیون طراح جولیا دالاکیان در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح نادژدا یوسوپوا در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو
 • مدل در حال نمایش کلکسیون طراح جولیا دالاکیان در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح اسلاوا زایتسوا «مسکو و مسکویی ها» در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح نادژدا یوسوپوا در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو
 • مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح آلنا اخمادولینا در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو
 • مدل در حال نمایش کلکسیون کازاکی در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو
© Sputnik / Kirill Kallinikov
مدل ها در حال نمایش کلکسیون طراح اسلاوا زایتسوا «مسکو و مسکویی ها» در میدان مرسدس بنز فشن ویک روسیه در مانژ مسکو

شیک پوشی و سمبل های روسی در هفته مد مرسدس بنز در مسکو

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک، این تصاویر را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر