09:34 23 سپتامبر 2021
 • بخشی از موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی در یکاترینبورگ
 • بخشی از موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی در یکاترینبورگ
 • لباس فرم مدرسه در موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی در یکاترینبورگ
 • صاحب موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی ایرینا سوتانوسوا در اتاق موزه در یکاترینبورگ
 • وسایل موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی در یکاترینبورگ
 • دوچرخه کودک از موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی در یکاترینبورگ
 • بخشی از موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی در یکاترینبورگ
 • وسایل موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی در یکاترینبورگ
 • بخشی از موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی در یکاترینبورگ
 • اتاقی از موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی در یکاترینبورگ
 • بخشی از موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی در یکاترینبورگ
 • بخشی از موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی در یکاترینبورگ
 • بخشی از موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی در یکاترینبورگ
 • بخشی از موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی در یکاترینبورگ
 • بخشی از موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی در یکاترینبورگ
 • بخشی از موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی در یکاترینبورگ
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
بخشی از موزه وسایل زندگی ساخته شده در شوروی در یکاترینبورگ

تصاویری از موزه وسایل زندگی ساخته شده در دوران شوروی که در یکاترینبورگ جمع آوری شده است.

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک، این تصاویر را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر