03:14 21 سپتامبر 2021
 • مراسم قالیشویان مشهد اردهال
 • مراسم قالیشویان مشهد اردهال
 • مراسم قالیشویان مشهد اردهال
 • مراسم قالیشویان مشهد اردهال
 • مراسم قالیشویان مشهد اردهال
 • مراسم قالیشویان مشهد اردهال
 • مراسم قالیشویان مشهد اردهال
 • مراسم قالیشویان مشهد اردهال
 • مراسم قالیشویان مشهد اردهال
 • مراسم قالیشویان مشهد اردهال
 • مراسم قالیشویان مشهد اردهال
 • مراسم قالیشویان مشهد اردهال
 • مراسم قالیشویان مشهد اردهال
 • مراسم قالیشویان مشهد اردهال
© Sputnik / Mazyar Asadi
مراسم قالیشویان مشهد اردهال

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از مراسم س‍ن‍ت‍‍ی‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ی‌ "قالیشویان مشهد اردهال" جلب می‌نماید.

اسپوتنیک - مراسم "قالیشویان مشهد اردهال" در کاشان همه ساله در دومین جمعه مهرماه برگزار می‌شود. این مراسم برای بزرگداشت یکی از امامزادگان، حضرت سلطا‌بن محمدباقر، فرزند امام پنجم شیعیان، و به صورت نمادین برگزار می‌شود. آیین سنتی مذهبی قالی‌شویان ت‍ن‍‍ه‍‍ا م‍ر‌اس‍م‌ س‍ن‍ت‍‍ی‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌ است که به تاریخ ش‍م‍س‍‍ی‌ ه‍ر س‍‍ال‌ دوم‍ی‍ن‌ ج‍م‍‍ع‍ه‌ م‍‍ه‍ر م‍‍اه‌ در م‍ش‍‍ه‍د ‌ارد‌ه‍‍ال‌ ‌از ت‍و‌اب‍‍ع‌ ک‍‍اش‍ان‌ مح‍ل‌ دف‍ن‌ ‌ام‍‍ام‍ز‌اده‌ س‍ل‍ط‍ان‍‍ع‍ل‍‍ی‌ ف‍رزن‍د ‌ام‍‍ام‌ م‍ح‍م‍د ب‍‍اق‍ر برگ‍ز‌ار م‍‍ی‌ش‍ود.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر