08:43 23 سپتامبر 2021
 • مغازه هنرمند خیابانی بریتانیایی بنسکی در لندن
 • مغازه هنرمند خیابانی بریتانیایی بنسکی در لندن
 • مغازه هنرمند خیابانی بریتانیایی بنسکی در لندن
 • مغازه هنرمند خیابانی بریتانیایی بنسکی در لندن
 • مغازه هنرمند خیابانی بریتانیایی بنسکی در لندن
 • مغازه هنرمند خیابانی بریتانیایی بنسکی در لندن
 • مغازه هنرمند خیابانی بریتانیایی بنسکی در لندن
 • مغازه هنرمند خیابانی بریتانیایی بنسکی در لندن
 • مغازه هنرمند خیابانی بریتانیایی بنسکی در لندن
 • مغازه هنرمند خیابانی بریتانیایی بنسکی در لندن
 • مغازه هنرمند خیابانی بریتانیایی بنسکی در لندن
 • مغازه هنرمند خیابانی بریتانیایی بنسکی در لندن
© AFP 2021 / Tolga Akmen
مغازه هنرمند خیابانی بریتانیایی بنسکی در لندن

مغازه هنرمند بنسکی در لندن کار خود را در حالی آغاز کرد، که درهایش برای خریداران بسته است.

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک این تصاویر را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر