19:37 19 اکتبر 2020
 • مراسم بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به موزه ملی ایران
 • مراسم بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به موزه ملی ایران
 • بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به موزه ملی ایران
 • مراسم بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به موزه ملی ایران
 • مراسم بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به موزه ملی ایران
 • مراسم بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به موزه ملی ایران
 • مراسم بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به موزه ملی ایران
 • مراسم بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به موزه ملی ایران
 • مراسم بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به موزه ملی ایران
 • مراسم بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به موزه ملی ایران
 • مراسم بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به موزه ملی ایران
 • مراسم بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به موزه ملی ایران
 • مراسم بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به موزه ملی ایران
© Sputnik / Shiva Abshenas
مراسم بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به موزه ملی ایران

مراسم بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به موزه ملی ایران

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک، این تصاویر را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر