14:23 11 دسامبر 2019
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
© Sputnik / Shiva Abshenas
خانه سالمندان در تهران

در رابطه با روز جهانی سالمند گزارشی از خانه ی سالمندان کهریزک یکی از مشهور ترین خانه های سالمندان ایران تهیه شده است.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر