03:35 21 سپتامبر 2021
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
  • خانه سالمندان در تهران
© Sputnik / Shiva Abshenas
خانه سالمندان در تهران

در رابطه با روز جهانی سالمند گزارشی از خانه ی سالمندان کهریزک یکی از مشهور ترین خانه های سالمندان ایران تهیه شده است.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر