02:56 21 سپتامبر 2021
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
 • رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین
© REUTERS / Thomas Peter
رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین.

توجه شما را به جالب ترین تصاویر از رژه نظامی جمهوری خلق چین جلب می کنیم.

در گالری امروز، جالب ترین عکس ها از رژه نظامی به مناسبت 70-مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین تقدیم می‌شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر