00:55 27 ژانویه 2021
  • مومیاییSen-nedjem
سن‌نیجم
 نام یکی از معماران و هنرمندان بزرگ مصر باستان است. او دوره حکومت فرعون ها ستی اول و رامسس دوم می‌زیست. آرامگاه وی در نزدیکی قاهره قدیم است.
  • مومیاییSen-nedjem
سن‌نیجم
 نام یکی از معماران و هنرمندان بزرگ مصر باستان است. او دوره حکومت فرعون ها ستی اول و رامسس دوم می‌زیست. آرامگاه وی در نزدیکی قاهره قدیم است.
  • ترمیم مومیایی یکی از هنرمندان مصر باستان
  • ترمیم مومیایی یکی از هنرمندان مصر باستان
  • ترمیم مومیایی یکی از هنرمندان مصر باستان
  • ترمیم مومیایی یکی از هنرمندان مصر باستان
  • ترمیم مومیایی یکی از هنرمندان مصر باستان
  • ترمیم مومیایی یکی از هنرمندان مصر باستان
© AFP 2020 / Mohamed el-Shahed
مومیاییSen-nedjem
سن‌نیجم
نام یکی از معماران و هنرمندان بزرگ مصر باستان است. او دوره حکومت فرعون ها ستی اول و رامسس دوم می‌زیست. آرامگاه وی در نزدیکی قاهره قدیم است..

ترمیم مومیایی به روایت تصور Sen-nedjemیکی از هنرمندان مصر باستان.

در گالری امروز توجه شما را به روند ترمیم مومیایی سن‌نیجم، یکی از هنرمندان مصر باستان به روایت تصویر جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر