04:39 20 اکتبر 2020
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس
71st Primetime Emmy Awards
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس
71st Primetime Emmy Awards
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس
71st Primetime Emmy Awards
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس
71st Primetime Emmy Awards
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس
71st Primetime Emmy Awards
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس
71st Primetime Emmy Awards
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس
71st Primetime Emmy Awards
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس
71st Primetime Emmy Awards
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس
71st Primetime Emmy Awards
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس
71st Primetime Emmy Awards
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس
71st Primetime Emmy Awards
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس
71st Primetime Emmy Awards
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس
71st Primetime Emmy Awards
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس
71st Primetime Emmy Awards
 • مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس
71st Primetime Emmy Awards
© REUTERS / Mike Blake
مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس
71st Primetime Emmy Awards
The cast of "Game of Thrones" stands on stage.

به تماشای تصاویری از مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس می نشینیم.

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از مراسم اعطای جایزه امی در لس‌آنجلس تقدیم می شوند

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر