06:22 25 اکتبر 2020
Amir Isaev
جشنواره موسیقی و غذا در دوشنبه

اسپوتنیک توجه شما را به فستیوال غذا و رنگ در شهر دوشنبه تاجیکستان جلب می کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر