09:01 20 ژانویه 2020
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
 • Дни Москвы в Ереване (8 сентября 2019). Еревaн
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
ایروانی ها "روز مسکو - پایتخت روسیه" را جشن گرفتند

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از نحوه جشن گرفتن ارمنی ها در روز "مسکو" جلب می کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر