01:23 14 اوت 2020
 • Спасенные бюсты бывших президентов США в Уильямсбурге, штат Вирджиния
 • Гид во время экскурсии по разлагающимся останкам спасенных бюстов бывших президентов США Эндрю Джексона и Авраама Линкольна
 • Разлагающийся бюст первого президента США Джорджа Вашингтона
 • Туристы у спасенных бюстов бывших президентов США в Уильямсбурге, штат Вирджиния
 • Спасенные бюсты бывших президентов США в Уильямсбурге, штат Вирджиния
 • Спасенные бюсты бывших президентов США в Уильямсбурге, штат Вирджиния
 • Бюст 7-го президента США Эндрю Джексона
 • Спасенные бюсты бывших президентов США в Уильямсбурге, штат Вирджиния
 • Женщина фотографирует разлагающиеся бюсты бывших президентов США в Уильямсбурге, штат Вирджиния
 • Деталь бюста 16-го президента США Авраама Линкольна
 • Туристы у бюста 1-го президента США Джорджа Вашингтона
 • Туристы у спасенных бюстов бывших президентов США в Уильямсбурге, штат Вирджиния
 • Туристы у бюста 16-го президента США Авраама Линкольна
 • Бюст 42-го президента США Билла Клинтона среди спасенных бюстов бывших президентов США в Уильямсбурге, штат Вирджиния
 • Турист фотографирует бюсты бывших президентов США Джорджа Вашингтона и Эндрю Джексона
© AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
قابی از روسای جمهوری امریکا

سپوتنیک توجه شما را به تصاویری از مجمسه های 42 رئیس جمهور آمریکا در ویرجینیا جلب می کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر