13:02 24 سپتامبر 2020
 • افتتاح مسجد افتخار مسلمانان با نام حضرت محمد (ص) در شالی چچن
 • افتتاح مسجد افتخار مسلمانان با نام حضرت محمد (ص) در شالی چچن
 • مسلمانان در حال خواندن نماز پس از افتتاحیه مسجد افتخار مسلمانان با نام حضرت محمد (ص) در شالی چچن
 • افتتاح مسجد افتخار مسلمانان با نام حضرت محمد (ص) در شالی چچن
 • مسلمانان در مراسم افتتاحیه مسجد افتخار مسلمانان با نام حضرت محمد (ص) در شالی چچن
 • مسلمانان در مراسم افتتاحیه مسجد افتخار مسلمانان با نام حضرت محمد (ص) در شالی چچن
 • مسلمانان در حال خواندن نماز پس از افتتاحیه مسجد افتخار مسلمانان با نام حضرت محمد (ص) در شالی چچن
 • فواره مسجد افتخار مسلمانان با نام حضرت محمد (ص) در شالی چچن
 • یکی از مناره های مسجد افتخار مسلمانان با نام حضرت محمد (ص) در شالی چچن
 • مسجد افتخار مسلمانان با نام حضرت محمد (ص) در شالی چچن
 • مسلمانان در حال خواندن نماز پس از افتتاحیه مسجد افتخار مسلمانان با نام حضرت محمد (ص) در شالی چچن
 • افتتاح مسجد افتخار مسلمانان با نام حضرت محمد (ص) در شالی چچن
© Sputnik / Said Tsarnaev
افتتاح مسجد " افتخار مسلمانان" با نام حضرت محمد (ص) در شالی چچن

بزرگترین مسجد اروپا در چچن افتتاح شد.

از شما دعوت می کنیم در گالری عکس اسپوتنیک، این تصاویر را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر