14:46 14 ژوئیه 2020
 • بزرگترین گرافیتی روسیه به ارتفاع 60 متر باتصویر یوری گاگارین در قالب فستیوال نقاشی خیابانی
 • بزرگترین گرافیتی روسیه به ارتفاع 60 متر باتصویر یوری گاگارین در قالب فستیوال نقاشی خیابانی
 • بزرگترین گرافیتی روسیه به ارتفاع 60 متر باتصویر یوری گاگارین در قالب فستیوال نقاشی خیابانی
 • گرافیتی در قالب فستیوال نقاشی خیابانی
 • گرافیتی در قالب فستیوال نقاشی خیابانی
 • گرافیتی در قالب فستیوال نقاشی خیابانی
 • گرافیتی در قالب فستیوال نقاشی خیابانی
 • گرافیتی در قالب فستیوال نقاشی خیابانی
 • گرافیتی در قالب فستیوال نقاشی خیابانی
 • گرافیتی در قالب فستیوال نقاشی خیابانی
بزرگترین گرافیتی روسیه به ارتفاع 60 متر باتصویر یوری گاگارین در قالب فستیوال نقاشی خیابانی
Urban Morphogenesis.

به تماشای گرافیتی ها در قالب فستیوال نقاشی خیابانی «اوربون مورفوجنسیس» می نشینیم

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از فستیوال گرافیتی تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر