09:50 23 فوریه 2020
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه - بالگرد می-8 روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه - جنگنده سو-57روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه - بمب‌افکن تو-22 ام3 روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه - هواپیماهای میگ-29 روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه - جنگنده سو-30 روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه - بالگرد می-28 روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه - بمب‌افکن-تو-22 روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه - هواپیمای میگ-29 روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه - بالگرد کا-52 روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه - هواپیمای سو-25روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه - بالگرد می -8 روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه - هواپیمای میگ-29 روسیه
 • هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه - بالگرد می-28 روسیه
© Sputnik / Maksim Blinov
هنرنمایی خلبانان نظامی روسیه در رقابت های «آویادارتس» روسیه - جنگنده سو-30 روسیه.

به تماشای هنرنمایی بهترین خلبانان روسیه در رقابت های «اویادارتس» در پادگان هوایی روسیه می‌نشینیم.

در گالری امروز جالبترین عکس ها از هنرنمایی بهترین خلبانان روسیه در رقابت های «آویا دارتس» در پادگان هوایی در حومه ریازان روسیه تقدیم می شود.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر