07:49 25 سپتامبر 2020
 • روستای وارزوگا در استان مورمانسک
 • روستای وارزوگا در استان مورمانسک
 • اسب های وحشتی در نزدیکی روستای کاشکارانتسی منطقه ترسک در استان مورمانسک
 • روستای کوزومن منطقه ترسک استان مورمانسک
 • ساختمان کتابخانه در روستای کاشکارانتسی منطقه ترسک در استان مورمانسک
 • روستای کاشکارانتسی منطقه ترسک در استان مورمانسک
 • روستای کوزومن منطقه ترسک استان مورمانسک
 • اسب های وحشتی در نزدیکی روستای کاشکارانتسی منطقه ترسک در استان مورمانسک
 • روستای کوزومن منطقه ترسک استان مورمانسک
 • روستای کاشکارانتسی منطقه ترسک در استان مورمانسک
 • روستای کوزومن منطقه ترسک استان مورمانسک
 • روستای وارزوگا در استان مورمانسک
 • روستای کوزومن منطقه ترسک استان مورمانسک
 • روستای وارزوگا در استان مورمانسک
 • خط ساحلی روستای کاشکارانتسی منطقه ترسک در استان مورمانسک
 • روستای وارزوگا در استان مورمانسک
 • اسب های وحشتی در نزدیکی روستای کاشکارانتسی منطقه ترسک در استان مورمانسک
 • روستای وارزوگا در استان مورمانسک
© Sputnik / Pavel Lvov
روستای وارزوگا در استان مورمانسک

مناظر تابستانی قطب شمال در استان مورمانسک روسیه

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک این تصاویر را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر