00:19 26 ژانویه 2020
 • Высокая мода в Нью-Йорке: кошки вышли на дефиле в национальных костюмах
 • Высокая мода в Нью-Йорке: кошки вышли на дефиле в национальных костюмах
 • Высокая мода в Нью-Йорке: кошки вышли на дефиле в национальных костюмах
 • Высокая мода в Нью-Йорке: кошки вышли на дефиле в национальных костюмах
 • Высокая мода в Нью-Йорке: кошки вышли на дефиле в национальных костюмах
 • Высокая мода в Нью-Йорке: кошки вышли на дефиле в национальных костюмах
 • Высокая мода в Нью-Йорке: кошки вышли на дефиле в национальных костюмах
 • Высокая мода в Нью-Йорке: кошки вышли на дефиле в национальных костюмах
 • Высокая мода в Нью-Йорке: кошки вышли на дефиле в национальных костюмах
 • Высокая мода в Нью-Йорке: кошки вышли на дефиле в национальных костюмах
 • Высокая мода в Нью-Йорке: кошки вышли на дефиле в национальных костюмах
 • Высокая мода в Нью-Йорке: кошки вышли на дефиле в национальных костюмах
© REUTERS / Jeenah Moon
هفته مد برای گربه ها در نیویورک برگزار شد

اسپوتنیک توجه شما را به گربه های فشن در نیویورک جلب می کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر