13:41 06 ژوئیه 2020
  • مارگارت زله معروف به ماتا هاری، 1985
  • ماتا هاری،1905
  • گرترود مارگارت زله و رودلف مک لئود، 1987
  • ماتا هاری رقاص هلندی-آلمانی،1910
  • ماتا هاری رقاص هلندی-آلمانی،1905
  • ماتا هاری رقاص هلندی-آلمانی،1910
  • ماتا هاری در روز دستگیری در 13 فوریه 1917
  • ماتا هاری در حین تیراندازی، کادری از فیلم در سال 1920
  • ماتا هاری ،1911-1912
© Photo / Public domain
مارگارت زله معروف به ماتا هاری، 1985

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از گرترود مارگارت زله معروف به ماتا هاری رقاص هلندی-آلمانی و متهم به جاسوسی در جریان جنگ جهانی اول در خاک فرانسه برای آلمان‌ها جلب می‌نماید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر