09:46 20 نوامبر 2019
 • نخستین قدم انسان ها بر روی کره ماه
 • طرح اپولون 11 برای سفر نخستین انسانها بر روی کره زمین در سال 1969
 • نخستین قدم انسان ها بر روی کره ماه
 • طرح اپولون 11 برای سفر نخستین انسانها بر روی کره زمین در سال 1969
 • نخستین قدم انسان ها بر روی کره ماه
 • طرح اپولون 11 برای سفر نخستین انسانها بر روی کره زمین در سال 1969
 • نخستین قدم انسان ها بر روی کره ماه
 • Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества
 • نخستین قدم انسان ها بر روی کره ماه
 • Один из первых следов на Луне Олдрина
 • نخستین قدم انسان ها بر روی کره ماه
 • نخستین قدم انسان ها بر روی کره ماه
 • Астронавты в столовой в Лунной приемной лаборатории 30 июля 1969 года
© REUTERS / NASA
نخستین قدم انسان ها بر روی کره ماه

16 جولای 1969، نخستین عکس های برگرفته شده از ماه توسط انسان به ثبت رسید، اسپوتنیک توجه شما را به این عکس ها جلب می کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر