18:19 02 ژوئیه 2020
 • تیم کاماز مستر در مسابقه رالی جاده ابریشم ۲۰۱۹
 • راننده چینی در رالی جاده ابریشم ۲۰۱۹
 • تیم Hino Sugawara در رالی جاده ابریشم ۲۰۱۹
 • رختکن رانندگان
 • مسابقات رالی جاده ابریشم ۲۰۱۹
 • مسابقات رالی جاده ابریشم ۲۰۱۹
 • مسابقات رالی جاده ابریشم ۲۰۱۹
 • مسابقات رالی جاده ابریشم ۲۰۱۹
 • رانندگان در حال استراحت و گفتگو با مردم محلی در مسابقات رالی جاده ابریشم ۲۰۱۹
 • مسابقات رالی جاده ابریشم ۲۰۱۹
 • مسابقات رالی جاده ابریشم ۲۰۱۹
 • مسابقات رالی جاده ابریشم ۲۰۱۹
© Photo / Silk Way Rally
تیم کاماز مستر در مسابقه رالی جاده ابریشم ۲۰۱۹

راه ابریشم در جاده های مغولستان با گذر از خاک و شن و تپه ها

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک، این تصاویر راببیند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر