• مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-یادبود معماری قرن هفدهم
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-لوکوموتیو بخار قدیمی
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-رودخانه کومس
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-ایستگاه قدمی راه‌آهن
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-یادبود معماری قرن هجدهم
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-گلهای صحرایی
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-کشتی مسافربری
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-خانه چوبی قدیمی
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-بچه گوزن
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-کلیسای کوچک ترویتسکی
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-ناقوس قدیمی قرن هجدهم
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-خانه قدیمی
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-پل قدیمی
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-رودخانه پیالما
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-کلیسای نیکولسکی
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-پروانه
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-گوزن در نزدیکی باتلاق
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-کلیسای کوچک ایلین
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-کلیسای کوچک ایلین
 • مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-یادبود قرن هجدهم
© Sputnik / Ilya Timin
مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز-یادبود معماری قرن هفدهم.

به تماشای مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز به روایت تصویر می نشینیم.

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از مناظر شگفت‌آور و سازه‌های چوبی قدیمی کارلیای مرموز تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر