13:50 23 اکتبر 2019
 • عکس قله لنین در قرقیزستان
 • قرقیزستان از دریچه دوربین عکاس آلبرت دروس
 • چوپان در کنار قله لنین در قرقیزستان
 • قرقیزستان از دریچه دوربین عکاس آلبرت دروس
 • قرقیزستان از دریچه دوربین عکاس آلبرت دروس
 • قرقیزستان از دریچه دوربین عکاس آلبرت دروس
 • روستای ساری تاش از ارتفاعات
 • قرقیزستان از دریچه دوربین عکاس آلبرت دروس
 • قرقیزستان از دریچه دوربین عکاس آلبرت دروس
 • قرقیزستان از دریچه دوربین عکاس آلبرت دروس
 • قرقیزستان از دریچه دوربین عکاس آلبرت دروس
 • قرقیزستان از دریچه دوربین عکاس آلبرت دروس
 • قرقیزستان از دریچه دوربین عکاس آلبرت دروس
 • قرقیزستان از دریچه دوربین عکاس آلبرت دروس
 • قرقیزستان از دریچه دوربین عکاس آلبرت دروس
 • قرقیزستان از دریچه دوربین عکاس آلبرت دروس
عکس قله لنین در قرقیزستان

انگار در کره ی دیگری هستید : قرقیزستان از زاویه دوربین عکاس هلندی

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک این تصاویر را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر