16:51 08 دسامبر 2019
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
 • آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی
© Sputnik / Boris Kaufman
آگهی تبلیغ کلکسیون لباس، سال 1966 بهار-تابستان در زمان شوروی.

به تماشای سبک زندگی دهه 60 به روایت تصویر می نشینیم.

در گالری امروز، جالب ترین عکس های دهه 60 در باره مد در زمان خروشچف را تقدیم می شود.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر