14:57 14 ژوئیه 2020
 • استراحت مردم شهر پیونگ یانگ در کنار استخر
 • لذت خوردن بستنی در گرمای شهر پیونگ یانگ - کره شمالی
 • گرمای بی سابقه در پیونگ یانگ - کره شمالی
 • گرمای شدید در پیونگ یانگ مردم این شهر را به پارک آبی در این شهر کشانده است
 • نمایی از شهر پیونگ یانگ در کره شمالی
 • رقص مردم شهر پیونگ یانگ در پارک - کره شمالی
 • مردم در شهر پیونگ یانگ برای فرار از گرما به پارک آبی پناه برده اند
 • نمایی زیبا ار کودکی که در کنار رودخانه در شهر پیونگ یانگ ایستاده
 • مردم در شهر پیونگ یانگ برای فرار از گرما به پارک آبی پناه برده اند
 • مردم در شهر پیونگ یانگ برای فرار از گرما به پارک آبی پناه برده اند
 • گرمای بی سابقه هوا در کره شمالی
 • مردم در شهر پیونگ یانگ برای فرار از گرما به پارک آبی پناه برده اند
 • گرمای بی سابقه هوا در کره شمالی
 • گرمای بی سابقه هوا در کره شمالی
© AFP 2020 / Ed Jones
استراحت مردم شهر پیونگ یانگ در کنار استخر

مردم شهر پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی اینروزها گرمای بی سابقه ای را تجربه می کنند.

عکس های دیگر