17:37 08 دسامبر 2019
 • کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی وارد روسیه شد
 • قطار زرهی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در نزدیکی ایستگاه راه آهن خاسان در استان پریموریه روسیه
 • کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در ایستگاه راه آهن خاسان در استان پریموریه روسیه
 • دختران در ایستگاه راه آهن شهر ولادی وستوک روسیه عکس می گیرند
 • پرچم های روسیه و کره شمالی در ایستگاه راه آهن شهر ولادی وستوک روسیه
 • محافظان در کنار خودروی ایستگاه راه آهن خاسان در استان پریموریه روسیهدر شهر ولادی وستوک روسیه
 • ورود کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی به ایستگاه راه آهن خاسان در استان پریموریه روسیه
 • خبرنگاران در ایستگاه راه آهن شهر ولادی وستوک روسیه
 • کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در مراسم رسمی استقبال در شهر ولادی وستوک روسیه
 • تدارکات برای بازدید کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در ایستگاه راه آهن شهر ولادی وستوک روسیه
 • ورود کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی به ایستگاه راه آهن خاسان در استان پریموریه روسیه
 • خبرنگاران در ایستگاه راه آهن شهر ولادی وستوک روسیه
 • مراسم رسمی استقبال از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در شهر ولادی وستوک روسیه
 • مراسم رسمی استقبال از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در شهر ولادی وستوک روسیه
 • تدارکات برای بازدید کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در ایستگاه راه آهن شهر ولادی وستوک روسیه
 • فیلمبردار هنگام استقبال از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در شهر ولادی وستوک روسیه
 • گارد احترام هنگام استقبال از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در شهر ولادی وستوک روسیه
 • کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در شهر ولادی وستوک روسیه
© Sputnik / Press service of the Administration of Primorsky Krai/Alexander Safronov
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی وارد روسیه شد

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر