22:46 24 ژوئن 2019
 • شعله های آتش در کلیسای نوتردام پاریس
 • مردم در حال نظاره شعله های آتش در کلیسای نوتردام پاریس
 • اطفای حریق در کلیسای نوتردام پاریس
 • اطفای حریق در کلیسای نوتردام پاریس
 • اطفای حریق در کلیسای نوتردام پاریس
 • آتش سوزی در کلیسای نوتردام پاریس
 • آتش سوزی در کلیسای نوتردام پاریس
 • آتش سوزی در کلیسای نوتردام پاریس
 • آتش سوزی در کلیسای نوتردام پاریس
 • اطفای حریق در کلیسای نوتردام پاریس
 • رئیس جمهور فرانسه در محل آتش سوزی کلیسای نوتردام در پاریس
 • آتش سوزی در کلیسای نوتردام پاریس
 • اطفای حریق در کلیسای نوتردام پاریس
 • مردم در حال نظاره کلیسای نوتردام در پاریس
 • آتش سوزی در کلیسای نوتردام پاریس
 • اطفای حریق در کلیسای نوتردام پاریس
 • اطفای حریق در کلیسای نوتردام پاریس
 • آتش سوزی در کلیسای نوتردام پاریس
 • آتش سوزی در کلیسای نوتردام پاریس
 • مردم در حال نظاره کلیسای نوتردام در پاریس
 • اطفای حریق در کلیسای نوتردام پاریس
© REUTERS / Benoit Tessier
شعله های آتش در کلیسای نوتردام پاریس.

کلیسای نوتردام پاریس در کام آتش به تله افتاد

در گالری امروز، عکس هایی از سوختن کلیسای نوتردام پاریس تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر