18:04 17 ژوئیه 2019
  • تحویل کمک های بشردوستانه به قربانیان سیلاب در استان گلستان ایران
  • تحویل کمک های بشردوستانه به قربانیان سیلاب در استان گلستان ایران
  • تحویل کمک های بشردوستانه به قربانیان سیلاب در استان گلستان ایران
  • تحویل کمک های بشردوستانه به قربانیان سیلاب در استان گلستان ایران
  • تحویل کمک های بشردوستانه به قربانیان سیلاب در استان گلستان ایران
  • تحویل کمک های بشردوستانه به قربانیان سیلاب در استان گلستان ایران
  • تحویل کمک های بشردوستانه به قربانیان سیلاب در استان گلستان ایران
  • تحویل کمک های بشردوستانه به قربانیان سیلاب در استان گلستان ایران
  • تحویل کمک های بشردوستانه به قربانیان سیلاب در استان گلستان ایران
© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh
تحویل کمک های بشردوستانه به قربانیان سیلاب در استان گلستان ایران.

کمک های بشردوستانه به قربانیان سیلاب در استان گلستان تحویل داده شدند.

گالری امروز به تحویل کمک های بشردوستانه به قربانیان سیلاب در استان گلستان اختصاص دارد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر