04:07 23 سپتامبر 2020
 • یوری گاگارین،فضانورد و خلبان اتحاد جماهیر شوروی، اولین فضانورد جهان
 • یوری گاگارین،فضانورد و خلبان اتحاد جماهیر شوروی، اولین فضانورد جهان
 • یوری گاگارین،فضانورد و خلبان اتحاد جماهیر شوروی، اولین فضانورد جهان
 • سرگی کارولف طراح سیستم موشکی -فضایی شوروی در پایگاه فضایی بایکانور در زمان پرواز فضانورد گاگارین
 • یوری گاگارین،فضانورد و خلبان اتحاد جماهیر شوروی، اولین فضانورد جهان
 • استارت سفینه فضایی «واستوک-1» روسیه
 • دانشجویان دانشکده پزشکی در راهپیمایی به افتخار پرواز یوری گاگارین به فضا
 • یوری گاگارین،فضانورد و خلبان اتحاد جماهیر شوروی، اولین فضانورد جهان
 • یوری گاگارین،فضانورد و خلبان اتحاد جماهیر شوروی، اولین فضانورد جهان
 • یوری گاگارین،فضانورد و خلبان اتحاد جماهیر شوروی، اولین فضانورد جهان
 • یوری گاگارین،فضانورد و خلبان اتحاد جماهیر شوروی، اولین فضانورد جهان
 • یوری گاگارین،فضانورد و خلبان اتحاد جماهیر شوروی، اولین فضانورد جهان
 • یوری گاگارین،فضانورد و خلبان اتحاد جماهیر شوروی، اولین فضانورد جهان
 • یوری گاگارین،فضانورد و خلبان اتحاد جماهیر شوروی، اولین فضانورد جهان
 • یوری گاگارین،فضانورد و خلبان اتحاد جماهیر شوروی، اولین فضانورد جهان
 • یوری گاگارین،فضانورد و خلبان اتحاد جماهیر شوروی، اولین فضانورد جهان
 • یوری گاگارین،فضانورد و خلبان اتحاد جماهیر شوروی، اولین فضانورد جهان
 • یوری گاگارین،فضانورد و خلبان اتحاد جماهیر شوروی، اولین فضانورد جهان
© Sputnik / A. Sverdlov
یوری گاگارین،فضانورد و خلبان اتحاد جماهیر شوروی، اولین فضانورد جهان قبل از پرواز .

از یوری گاگارین، اولین فضانورد جهان از نگاه تصویر یاد می کنیم.

در گالری امروز، جالب ترین عکس ها مرتبط با یوری گاگارین، اولین فضانورد جهان تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر