17:36 17 ژوئیه 2019
 • شرکت کننده جشن هولی-رنگ ها- در رایزنی فرهنگی هند در مسکو
 • شرکت کنندگان جشن هولی-رنگ ها- در رایزنی فرهنگی هند در مسکو
 • شرکت کنندگان جشن هولی-رنگ ها- در رایزنی فرهنگی هند در مسکو
 • شرکت کننده جشن هولی-رنگ ها- در رایزنی فرهنگی هند در مسکو
 • شرکت کنندگان جشن هولی-رنگ ها- در رایزنی فرهنگی هند در مسکو
 • شرکت کنندگان جشن هولی-رنگ ها- در رایزنی فرهنگی هند در مسکو
 • شرکت کنندگان جشن هولی-رنگ ها- در رایزنی فرهنگی هند در مسکو
 • شرکت کننده جشن هولی-رنگ ها- در رایزنی فرهنگی هند در مسکو
 • شرکت کنندگان جشن هولی-رنگ ها- در رایزنی فرهنگی هند در مسکو
 • شرکت کنندگان جشن هولی-رنگ ها- در رایزنی فرهنگی هند در مسکو
 • شرکت کنندگان جشن هولی-رنگ ها- در رایزنی فرهنگی هند در مسکو
 • شرکت کننده جشن هولی-رنگ ها- در رایزنی فرهنگی هند در مسکو
 • شرکت کنندگان جشن هولی-رنگ ها- در رایزنی فرهنگی هند در مسکو
 • شرکت کنندگان جشن هولی-رنگ ها- در رایزنی فرهنگی هند در مسکو
 • شرکت کنندگان جشن هولی-رنگ ها- در رایزنی فرهنگی هند در مسکو
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
شرکت کننده جشن هولی-رنگ ها- در رایزنی فرهنگی هند در مسکو.

.به نظاره فستیوال رنگ ها- جشن هولی از نگاهتصویر می نشینیم

در گالری امروز زیباترین عکس ها از جشن رنگ ها-هولی-تقدیم می شوند

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر