04:03 01 دسامبر 2020
 • تماشاچیان کنسرتی که به مناسبت 5-مین سالگرد الحاق کریمه به روسیه برگزار شد
 • تماشاچیان کنسرتی که به مناسبت 5-مین سالگرد الحاق کریمه به روسیه برگزار شد
 • ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در کنسرتی که به مناسبت 5-مین سالگرد الحاق کریمه به روسیه برگزار شد
 • آتشبازی کنسرتی که به مناسبت 5-مین سالگرد الحاق کریمه به روسیه برگزار شد
 • تماشاچیان کنسرتی که به مناسبت 5-مین سالگرد الحاق کریمه به روسیه برگزار شد
 • تماشاچیان کنسرتی که به مناسبت 5-مین سالگرد الحاق کریمه به روسیه برگزار شد
 • ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در کنسرتی که به مناسبت 5-مین سالگرد الحاق کریمه به روسیه برگزار شد
 • آتشبازی کنسرتی که به مناسبت 5-مین سالگرد الحاق کریمه به روسیه برگزار شد
 • تماشاچیان کنسرتی که به مناسبت 5-مین سالگرد الحاق کریمه به روسیه برگزار شد
 • تماشاچیان کنسرتی که به مناسبت 5-مین سالگرد الحاق کریمه به روسیه برگزار شد
 • تماشاچیان کنسرتی که به مناسبت 5-مین سالگرد الحاق کریمه به روسیه برگزار شد
 • آتشبازی کنسرتی که به مناسبت 5-مین سالگرد الحاق کریمه به روسیه برگزار شد
© Sputnik / Alexey Malgavko
تماشاچیان کنسرتی که به مناسبت 5-مین سالگرد الحاق کریمه به روسیه برگزار شد.

کنسرت 5-مین سالگردالحاق کریمه به روسیه برگزار شد.

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از کنسرت 5-مین سالگرد الحاق کریمه به روسیه تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر