14:44 31 اکتبر 2020
 • روستای ماخونیک روستای کوتاه قامتان ایران
 • روستای ماخونیک روستای کوتاه قامتان ایران
 • روستای ماخونیک روستای کوتاه قامتان ایران
 • روستای ماخونیک روستای کوتاه قامتان ایران
 • روستای ماخونیک روستای کوتاه قامتان ایران
 • روستای ماخونیک روستای کوتاه قامتان ایران
 • روستای ماخونیک روستای کوتاه قامتان ایران
 • روستای ماخونیک روستای کوتاه قامتان ایران
 • روستای ماخونیک روستای کوتاه قامتان ایران
 • روستای ماخونیک روستای کوتاه قامتان ایران
 • روستای ماخونیک روستای کوتاه قامتان ایران
 • روستای ماخونیک روستای کوتاه قامتان ایران
© Photo / Mina Amin
روستای ماخونیک روستای کوتاه قامتان ایران.

به نظاره روستای ماخونیک از دیدگاه تصویر می نشینیم.

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از روستای ماخونیک تقدیم می شود که از اینستاگرام مینا امین در اختیار ما گذاشته شده اند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر