01:23 28 اکتبر 2020
 • روسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه در اجلاس سه جانبه در خصوص حل و فصل بحران سوریه
 • روسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه در اجلاس سه جانبه در خصوص حل و فصل بحران سوریه
 • روسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه در اجلاس سه جانبه در خصوص حل و فصل بحران سوریه
 • روسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه در اجلاس سه جانبه در خصوص حل و فصل بحران سوریه
 • روسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه در اجلاس سه جانبه در خصوص حل و فصل بحران سوریه
 • روسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه در اجلاس سه جانبه در خصوص حل و فصل بحران سوریه
 • روسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه در اجلاس سه جانبه در خصوص حل و فصل بحران سوریه
 • روسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه در اجلاس سه جانبه در خصوص حل و فصل بحران سوریه
 • روسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه در اجلاس سه جانبه در خصوص حل و فصل بحران سوریه
 • روسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه در اجلاس سه جانبه در خصوص حل و فصل بحران سوریه
 • روسای جمهور روسیه، ایران در اجلاس سه جانبه در خصوص حل و فصل بحران سوریه
 • روسای جمهور روسیه و ترکیه در اجلاس سه جانبه در خصوص حل و فصل بحران سوریه
© Sputnik / Mikhael Klimentyev
روسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه در اجلاس سه جانبه در خصوص حل و فصل بحران سوریه .

اجلاس سه جانبه روسیه، ترکیه و ایران در خصوص حل و فصل بحران سوریه برگزار شد.

در گالری امروز،اجلاس سه جانبه روسیه، ترکیه و ایران در خصوص حل و فصل بحران سوریه از نگاه تصویر تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر