15:39 25 اوت 2019
 • شیطان های دریایی ژاپنی در عکس Devil Ray Ballet
 • لاک پشت سبز در عکس Curiosity,
 • شیطان غول پیکر دریایی در عکس Special Encounter, که مکان اول را در بخش Novice DSLR در مسابقه 7th Annual Ocean Art Underwater Photo Contest بدست آورد
 • عکس Nemo,برنده بخش Portrait
 • عکس Pacific Red Sockeye برنده بخش Wide-Angle Category
 • عکس Budego  Compact Wide-Angle بدست آورد که جایگاه سوم را در بخش
 • عکس New Life که جایگاه پنجم را در بخش Marine Life Behavior کسب کرد
 • ماهی Chaenopsid Blenny در عکسی از Roar که جایزه افتخاری مسابقه 7th Annual Ocean Art Underwater Photo Contest را بدست آورد
 • غروب از باغ پادشاهی ریفا گاردن در عکس Sunsplit با کسب مکان دوم در بخش Reefscapes
 • عکس Ancistrocheirus با کسب جایگاه اول در بخش ماکرو
 • عکس Light Beam
 • عکس Grey Seal Face, با کسب جایگاه اول در بخش Cold Water
 • عکس Love from a Father  Marine Life Behavior با کسب جایگاه سوم در بخش
 • عکس Croc in the Mist برنده بخش Portrait Category
 • عکس Gaming Zone با کسب جایگاه سوم در بخش Mirrorless Behavior
 • عکسAtlantic Spotted Dolphins برنده بخش Wide Angle
 • عکس Atlantic Spotted Dolphins
 • عکس Little Birth برنده بخش Mirrorless Macro
شیطان های دریایی ژاپنی در عکس "Devil Ray Ballet"

در اعماق دریا: بهترین عکس های زیر دریا در سالی که گذشت

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک این تصاویر را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر